Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ ЗА ПЕРІОД 2016-2020 РОКІВ / Науково- навчальний центр прикладної інформатики НАН України // Упорядник – доцент, кандидат фізико-математичних наук В.Б. Распопов. – Київ: НУЦПІ НАНУ, 2021. – 348 с. - URL:РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ ЗА ПЕРІОД 2016-2020 РОКІВ / Науково- навчальний центр прикладної інформатики НАН України // Упорядник – доцент, кандидат фізико-математичних наук В.Б. Распопов. – Київ: НУЦПІ НАНУ, 2021. – 348 с. - URL: https://ru.calameo.com/read/0031683724f43401ea249

В червні 2021 року науково-навчальна та просвітницька діяльність НУЦ ПІ НАН України оцінювалась поважною експертною комісією  Президії НАН України (склад комісії: доктор фізико-математичних наук старший науковий співробітник завідувач відділом Інститута кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України Стецюк Петро Іванович,  академік доктора фізико-математичних наук професор директор ДУ "Київський академічний університет" НАН України Кордюк Олександр Анатолієвич, доктор технічних наук професор провідний науковий співробітник Інститута кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України Петрухін Володимир Олексійович,  член-кореспондент НАН України доктор фізико-математичних наук професор завідувач кафедрою Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ляшко Сергій Іванович, доктор фізико-математичних наук провідний науковий співробітник Інституту програмних систем НАН України Пашко Сергій Володимирович, доктор біологічних наук професор Інституту підготовки наукових кадрів НАН Білорусі та провідний науковий співробітник Інституту генетики та цитології Дромашко Сергій Євгенійович). 

 

Результати оцінювання наведено в збірці матеріалів:

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ ЗА ПЕРІОД 2016-2020 РОКІВ / Науково- навчальний центр прикладної інформатики НАН України // Упорядник – доцент, кандидат фізико-математичних наук В.Б. Распопов. – Київ: НУЦПІ НАНУ, 2021. – 348 с. - https://ru.calameo.com/read/003168372b58b1cc35a62

Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України долучився до виконання Програми спільної діяльності Національної академії наук України і Національної академії педагогічних наук України на 2020-2022 роки, яку 19 березня 2020 р. затвердили до виконання  Президент НАН України Б.Є. Патон і Президент НАПН України В.Г. Кремень. 

 

Вчена рада Центру затвердила план участі НУЦ ПІ НАН України як співорганізатора  регіонального форуму престижної  Третьої Міжнародної науково-практичної  конференції  "Підготовка наукових кадрів: досвід, проблеми, перспективи" (грудень 2021 р., Мінськ, Білорусь). Організатор конференції  -  ІПНК НАН Білорусі, з яким НУЦ ПІ НАН України має давні партнерські стосунки,  в 2019 році урегульовані чинною Угодою про творчу співпрацю  наших фукнціонально споріднених науково-навчальних установ.

25 жовтня 2020 року - в день Всеукраїнських виборів до місцевих громад, -  на всіх без виключення виборчих дільницях громадяни України мали можливість долучитися до всенародного опитування, ініційованого Президентом  України Володимиром Зеленським. За дорученням влади призначені інтерв’юери в ході письмового опитування з’ясовували думку громадян щодо певних п’яти запитань, на кожне з яких можна було дати лише одну з відповідей – «так» або «ні». За оцінками експертів така традиційно проведена процедура опитування громадян коштувала владі десь близько 100 млн. грн. , тоді як сучасні інформаційні  технології здатні суттєво здешевити подібні опитування.

Завдання. Розробити прототип сайту (інтернет-порталу), який допоможе владі формувати соціально важливі питання для регіональних і всеукраїньких опитувань громадян, і здійснювати такі опитування, використовуючи як технічні засоби для проведення опитувань мобільні телефони, наявні у громадян

До участі у роботі Міжнародної науково-практичної конференції "Підготовка наукових кадрів: досвід, проблеми, перспективи", яку  проводить в Мінську Інститут підготовки наукових кадрів НАН Білорусі, запрошуються студенти, аспіранти, викладачі і науковці українських дослідницьких вишів та НДІ НАН України. Можлива дистанційна участь у роботі конференції.

 

Праці  Міжнародних конференцій "Підготовка наукових кадрів: досвід, проблеми, перспективи"  можна завантажити з сайту ІПНК НАНБ, або переглянути за посиланнями:  https://ru.calameo.com/read/0031683727395fbb4a86f (2019 р.) і  https://ru.calameo.com/read/003168372be7d4af3c4e1 (2020 р.)

Наступна Міжнародна конференція запланована на 10 грудня 2021 р.

Оголошує набір на осінній семестр 2020 р.

дітей віком від 7 до 12 років

за такими навчальними курсами: 

 «ЦІКАВА МАТЕМАТИКА»
 «ШКІЛЬНА МАТЕМАТИКА»
 «ОЛІМПІАДНА МАТЕМАТИКА»
 «КОМП’ЮТЕРНА МАТЕМАТИКА»

 

Президент НАН України академік Борис Патон: 

"...Із 1950-х років треба було встигати за світовою науково-технічною революцією. Під нові завдання розбудовували структуру академії, створювали нові установи, засновували регіональні наукові центри тощо. Коли мене вперше обрали президентом тоді ще Академії наук УРСР, я поставив за мету зробити зв’язки між наукою та виробництвом максимально тісними. Бо вчені — не річ у собі й не річ для себе, підсумки їхньої роботи мають втілюватися у  практику, давати очевидну й відчутну користь суспільству та державі. Це й був мій головний імператив. Спираючись на нього,  запропонував колегам там, де це доцільно, створювати й упроваджувати розробки за схемою «науковий інститут — конструкторське бюро — дослідне виробництво»...

Повний текст  інтерв'ю  Б.Є.Патона «Урядовому кур’єру» читати тут=> 

 Нещодавно  були видані друком Праці V Міжнародної науково-практичної конференції "Відкриті еволюціонуючі системи / Open Evolving Systems / Открытые эволюционирующие системы", до организації і проведенні якої в першому півріччі 2020 р. активно долучилися науковці і викладачі НУЦ ПІ НАН України

V OES-2020

   Ініціатором проведення цьогорічної конференції є Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України (головна організація, Київ, Україна), з яким наш Ценрт підтримує дружні творчі стосунки, талановиті академічно обдаровані студенти-програмісти якого запрошуються науковцями НУЦ ПІ НАН України на стажування і переддипломну практику.

 

   Українські співорганізатори конференціїФізико-математичний інститут Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна), Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України (Київ, Україна).

   Закордонні співорганізатори конференції - Software and Convergence Colledge, Dongseo University  (Republic of Korea), Institute for Advanced Studies in Arad (Israel). 

Конференція проведена в "Рік математики в України", на підтриму рішення 40 сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО оголосити календарну дату 14 березня Всесвітнім Днем  Математики, цариці всіх наук, -  див. також Постанову 2019 р. №338 Президії НАН України. 

 

Науковці Центру активно долучилися до роботи конференції - у секції "Проблеми інтегральної освіти. Дуальна система освіти. Екологічна просвіта" та  секції "Математичні проблеми моделювання відкритих систем". Публікації співробітників Центру в Працях конференції:

 

Распопов В.Б. Особенности обучения и подготовки к исследовательской деятельности академически одаренных учащихся и студентов / П'ята Міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еволюціонуючі системи" (19-21 травня 2020 р.) Збірник праць. За ред. В.О. Дубка, В.Б. Кисельова. - К.: ФООП Маслаков, 2020. - 424 с. - С.: 15-19. - URL: https://ru.calameo.com/read/0031683726ecb6303d80a

 

Ткачев И.И. О модели конструктивного порождения множеств сложных объектов на основе реляционных схем / П'ята Міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еволюціонуючі системи" (19-21 травня 2020 р.) Збірник праць. За ред. В.О. Дубка, В.Б. Кисельова. - К.: ФООП Маслаков, 2020. - 424 с. - .С.: 203-205. - URL: https://ru.calameo.com/read/0031683726ecb6303d80a 

В числі понад 200 учасників конференції були і наші шановані колеги, науковці та викладачі вишів і НДІ України, Білорусі, Ізраілю, Сполучених штатів Америки, з якими колектив НУЦ ПІ НАН України  творчо співпрацє: 

Дромашко С.Е. Природные и компьютерные вирусы с точки зрения бионики (див. стор. 21-23)

Дромашко С.Е., Балашенко Н.А. Изучение и инвентаризация генетического разнообразия в Беларуси (див. стор. 23-25)

Семяновський В.М. Солідаризм як системний інваріант щодо забезпечення еволюційного реформування соціально-економічних систем (див. стор. 53-58)

Vereshchagina G.V. The adverse effects of uncertainty on firm innovative investment and aggregate output (див. стор. 69-71)

Толочко С.В., Колесник Т.П. Модернізація мовно-комунікативної компетентності викладача в умовах післядипломної педагогічної освіти та дистанційного навчання (див. стор. 170-172)

Дубко В.А. Модели стохастических процессов ограниченной вариации и систем со случайной структурой (див. стор. 176-179)

Дубко В.А., Киселев В.Б. О теории инвариантности и ее применениях (див. стор. 231-232)

Хусид Рафаил, Leonid Cheban Электронная научно-издательская деятельность Института прогрессивных исследований (див. стор. 334-340)

     До роботи у секціях конференції була залучена і академічно обдарована молодь - студенти та аспіранти, яких навчають наші колеги:

Кулешов В.В., Семяновский В.М. Сучасні тенденції інтернет-маркетингу (див. стор. 373-374)

Майструк Ю.В., Семяновский В.М. Web-орієнтовані системи дистанційного навчання (див. стор. 379-380)

Матвеева М.С., Семяновский В.Н. Моделирование динамики работы кабинета диагностики (див. стор. 380-383)

Постоєнко М.О., Дубко В.О. Зауваження щодо дослідження на екстремум функції двох змінних (див. стор. 388-389)

   Праці П'ятої Міжнародної науково-практичної конференції "Відкриті еволюціонуючі системи" =>

Звіт про те, як у вiдповідності з Рішеннями попередньої - 2016 року, -  конференції готувалася  в 2017-2020 роках до проведення конференція 2020 року, подано в розділі ДЕТАЛЬНІШЕ =>

 

Shuman
 Про творчу співпрацю науковців і викладачів Центру з талановитими програмістами, вихованцями секції інформатики Київської МАН "Дослідник" йдеться тут =>
Сторінка 1 з 3